آغاز سفر بین تورکیه و صربستان بدون نیاز به پاسپورت و ویزه

عنقریب صربستان توافقنامه سفرباکارت هویت بدون پاسپورت وویزه با تورکیه رااجرایی خواهد کرد

1841067
آغاز سفر بین تورکیه و صربستان بدون نیاز به پاسپورت و ویزه

عنقریب صربستان توافقنامه سفرباکارت هویت بدون پاسپورت وویزه با تورکیه رااجرایی خواهد کرد

صربستان توافقنامه سفر بدون پاسپورت و ویزه به وسیله ای کارت هویت رابا تورکیه مورد اجرا قرار خواهد داد.

دولت صربستان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طبق توافق‌نامه حاصل شده با تورکیه، شهروندان دو کشور می‌توانند به شکل متقابل بدون پاسپورت و ویزه به وسیله ای کارت هویت به دو کشور سفر کنند.

در اطلاعیه فوق با اشاره به اینکه این اقدام به نفع اقتصاد دو کشور خواهد بود، گفته شد انتظار می‌رود تعداد گردشگران برای هر دو طرف افزایش یابد.اخبار مربوطه