جشن ۵۶۹ مین سالگرد فتح استانبول تورکیه

تورکیه ۵۶۹ مین سالگرد فتح استانبول را جشن گرفت

1834560
جشن ۵۶۹ مین سالگرد فتح استانبول تورکیه

جشن ۵۶۹ مین سالگرد فتح استانبول تورکیهتورکیه ۵۶۹مین سالگرد فتح استانبول، پایتخت بیزانس را که به مرکز اداری امپراتوری عثمانی تبدیل کرد جشن گرفت.

اداره ارتباطات تورکیه در مراسمی که با همکاری وزارت فرهنگ و گردشگری برگزار کرد، اهمیت این رویداد تاریخی را به شکل یک جشن بصری با نورپردازی به نمایش گذاشت.

در جریان این جشن ها، نقشه پردازی نور و آسمان مجازی با نمایش برج گالاتا و مسجد بزرگ ایاصوفیه، که به صفت نماد فتح دارای اهمیت بسزایی است، اجرا شد.اخبار مربوطه