بنیاد معارف تورکیه درولایت بلخ افغانستان ضیافت افطاری ترتیب داد

بنیاد معارف تورکیه در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ افغانستان ضیافت افطاری ترتیب داد

1808117
بنیاد معارف تورکیه درولایت بلخ افغانستان ضیافت افطاری ترتیب داد

بنیاد معارف تورکیه در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ افغانستان ضیافت افطاری ترتیب داد.

بنیادمعارف تورکیه درصحت لیسه پسرانه این بنیاد درشهرمزارشریف مرکزولایت بلخ افغانستان ضیافت افطاری ترتیب داد.

این ضیافت با حضورسیمع لطفو تورگوت سرقنسول تورکیه٬ صالح ساغر مسئول بنیاد معارف٬ قدرت الله ابوحمزه والی ولایت بلخ٬ دیپلمات‌های کشورهای اوزبیکستان و تورکمنستان٬ مقامات محلی و دانش‌آموزان برگزار شد. 

سرقنسول تورکیه در شهر مزار شریف گفت: در ماه رمضان به فقرا و نیازمندان دست یاری دراز می‌کنیم. ما سعی می‌کنیم در صورت امکان به مشکل یک مسلمان رسیدگی کنیم. تورکیه با این احساسات در گذشته کمک کرده و در آینده نیز به کمک‌های خود به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. 

ولای ولایت بلخ دولت موقت طالبان نیزدراین مراسم اظهارداشت: ماه رمضان ماه وحدت، همبستگی و برادری است. کمک به فقرا با انجام امور خیریه در این ماه بسیار مهم است. 

در این مراسم اشعاردروصف ماه پربرکت رمضان سروده شد با قرائت دعا به پایان رسید.اخبار مربوطه