سفرهای شرکت هوایی تورکیه تورکیش ایرلاینزبه قزاقستان مجددا آغاز می‌شود

طیاره ای حامل کارکنان شرکت هوایی تورکیه، پرسونل بعضی از شرکت‌های  باربری هوایی و شهروندان تورک در شهر آلماتای قزاقستان راهی تورکیه شد

1761206
سفرهای شرکت هوایی تورکیه تورکیش ایرلاینزبه قزاقستان مجددا آغاز می‌شود

طیاره ای حامل کارکنان شرکت هوایی تورکیه، پرسونل بعضی از شرکت‌های  باربری هوایی و شهروندان تورک در شهر آلماتای قزاقستان راهی تورکیه شد

بلال ایکشی مدیرعمومی شرکت هوایی تورکیش ایرلاینز اعلام کرد، در چهارچوب آغاز پروازها به قزاقستان، سفرهای تعرفه دار به نورسلطان، آکتائو و تورکستان به ترتیب در روزهای 13 ، 14 و 15 جنوری ترتیب خواهد یافت.

ایکشی گفت، مذاکرات با مقامات در مورد سفرهای تعرفه‌دار به آلماتا نیز ادامه دارد.

در این میان، طیاره ای حامل کارکنان شرکت هوایی تورکیه، پرسونل بعضی از شرکت‌های  باربری هوایی و شهروندان تورک در شهر آلماتای قزاقستان راهی تورکیه شد.

طیاره ای بوئینگ 777 حامل 167 مسافر است.

شرکت هوایی تورکیه بدلیل حوادث اخیر در قزاقستان، سفرهای برنامه‌ریزی شده به این کشور را تا 9 جنوری متوقف کرده بود.اخبار مربوطه