مکاتب بین‌المللی تخنیکی و حرفه‌ای آناتولی را افتتاح خواهیم کرد

با افتتاح مکاتب بین‌المللی تخنیکی و حرفه‌ای آناتولی، فرصت‌های تحصیلی را هم برای اطفال ونوجوانان خود ونیز برای جوانانی از جغرافیایی که پیوند قلبی داریم، فراهم می‌کنیم

1760620
مکاتب بین‌المللی تخنیکی و حرفه‌ای آناتولی را افتتاح خواهیم کرد

رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد که با افتتاح مکاتب بین‌المللی تخنیکی و حرفه‌ای آناتولی، فرصت‌های تحصیلی را هم برای اطفال ونوجوانان این کشور ونیز برای جوانانی از جغرافیایی که پیوند قلبی داریم، فراهم می‌کند

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد که با افتتاح مکاتب بین‌المللی تخنیکی و حرفه‌ای آناتولی، فرصت‌های تحصیلی را هم برای اطفال ونوجوانان مان ونیزبرای جوانانی از جغرافیایی که پیوند قلبی داریم، فراهم می‌کند.

رئیس جمهور اردوغان در "برنامه افتتاحیه مراکز آموزش حرفه‌ای مناطق صنعتی سازمان یافته" که در مرکز کنگره و فرهنگ بئش‌تپه ملت برگزار شد، شرکت کرد.

اردوغان با تاکید بر اینکه برای افزایش اشتغال به آموزش حرفه اهمیت ویژه‌ای قائل هستند، گفت: ما با مکاتب تخنیکی و حرفه‌ای بین‌المللی آناتولی که افتتاح خواهیم کرد، هم افق‌های جدیدی را برای فرزندان خود باز میکنیم ونیز فرصت‌های آموزش حرفه‌ای را برای جوانانی که از جغرافیایی که پیوند قلبی با آن داریم می‌آیند فراهم خواهیم کرد. 

ایشان با بیان اینکه تصمیم دارند تا پایان سال 1 میلیون جوان را به مراکز آموزش حرفه‌ ای جذب کنند، افزود: هدفمان تضمین اشتغال آنهاست. ما در سال گذشته با فراتر رفتن از ظرفیت تولید هدفمند یک میلیارد لیره، یک ریکارد تاریخی را از نظر مکاتب حرفه ای شکستیم. 

اردوغان افزود: هدف ما تضمین این است که همه دانش‌آموزانی که آموزش حرفه‌ای دریافت می‌کنند بتوانند حداقل دستمزد را در حین تحصیل دریافت کنند.اخبار مربوطه