تعداد میدان های هوایی ترکیه به شصت و یک افزایش خواهد یافت

این مطلب را وزیر ترانسپورت ترکیه اظهار داشت

1752484
تعداد میدان های هوایی ترکیه به شصت و یک افزایش خواهد یافت

عادل قاره اسماعیل‌اوغلو وزیر ترانسپورت ترکیه اعلام کرد، در حال حاضر 56 میدان هوایی موجود است، سال آینده این رقم را به 61 افزایش خواهیم داد.

قاره اسماعیل‌اوغلو طی سخنانی در استانبول با اشاره براینکه، خطوط هوایی راه ملت می‌باشد، اظهار داشت، به همین شکل خطوط راه آهن را مورد بازنگری قرار داده و کشورمان در تاریخ نزدیک با راحتی قطار سریع‌السیر آشنا شد. در حال حاضر یک خط قطار سریع‌السیر در دست اجرا می‌باشد. توسط این خط هم مسافر و هم بار حمل خواهد شد.

وی در اشاره به سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه میدان های هوایی گفت، در سال 2022 شمار فرودگاه‌های ترکیه به 61 خواهد رسید.  اخبار مربوطه