تست ذخیره در چاه تورک‌ایلی-2 ادامه دارد

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه اظهار داشت که: تست ذخیره–1 چاه تورک‌ایلی-2 با افزایش جریان گاز به 650 هزار مترمکعب در روز ادامه دارد

1737027
تست ذخیره در چاه تورک‌ایلی-2 ادامه دارد

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه اظهار داشت که: تست ذخیره–1 چاه تورک‌ایلی-2 با افزایش جریان گاز به 650 هزار مترمکعب در روز ادامه دارد

تست ذخیره–1 چاه تورک‌ایلی-2 در بحیره ای سیاه با افزایش جریان گاز به 650 هزار مترمکعب در روز ادامه دارد.

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه طی پیام توئیتری نوشت، تست‌های ذخیره-2 و ذخیره-3 چاه ترکی‌ایلی-2 درتاریخ  28 جولای با موفقیت انجام یافته بود.

او گفت، تست ذخیره–1 چاه تورک‌ایلی-2 با افزایش جریان گاز به 650 هزار مترمکعب در روز ادامه دارد. هدف سال 2023 در زمینه استخراج گاز در بحیره ای سیاه واضح و قطعی است. گام به گام پیش می‌رویم.اخبار مربوطه