چهارمین کشتی به جمع کشتیهای حفاری تورکیه ملحق می‌شود

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه: چهارمین کشتی حفاری در ماه‌های بهار 2022 به تورکیه خواهد رسید

1737044
چهارمین کشتی به جمع کشتیهای حفاری تورکیه ملحق می‌شود

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه: چهارمین کشتی حفاری در ماه‌های بهار 2022 به تورکیه خواهد رسید

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه در سخنان افتتاحی یازدهمین اجلاس عالی انرژی تورکیه با اشاره براینکه، تمامی فعالیت‌های انجنیری در مورد میدان گازی ساکاریا به پایان رسیده است، اظهار داشت، سفارش خرید لوله‌‌های مورد نیاز با استندرد بالا را دادیم. اولین مرحله لوله‌گذاری زیر آب را در فصل بهار 2022 انجام خواهیم داد.

دونمز ضمن ابراز اینکه، چهارمین کشتی حفاری نیز در ماه‌های بهار 2022 به تورکیه خواهد رسید، گفت، چهارمین کشتی دارای دو برج بوده و قادر به حفاری در شرایط سخت بحری می‌باشد. حتی می‌تواند در ذخایر حائز فشار بالا با امنیت حفاری کند.  اخبار مربوطه