گزارش روزنامه فرانسوی لوفیگارو در رابطه به طیارات بدون سرنشین مسلح تورکیه

لوفیگارونوشته است: «تورکیه بشکل یکی از تولیدکنندگان مهم و معروف طیارات بدون سرنشین مسلح در جهان در آمده است».

1729042
گزارش روزنامه فرانسوی لوفیگارو در رابطه به طیارات بدون سرنشین مسلح تورکیه

لوفیگارونوشته است: «تورکیه بشکل یکی از تولیدکنندگان مهم و معروف طیارات بدون سرنشین مسلح در جهان در آمده است».

روزنامه فرانسوی لوفیگارو نوشت: تورکیه در طول ده سال اخیر یکجا با ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و چین بشکل یکی از کشورهای مهم و پیشتاز در تولید طیارات بدون سرنشین مسلح در آمده است.

بر اساس گزارشی که در این روزنامه فرانسوی منتشر شد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه قراردادهای فروش طیارات بدون سرنشین مسلح را که در چهارچوب طرح توسعه حیطه نفوذ تورکیه در کشورهای لیبیا و مونته‌نگرو به موفقیت‌های بزرگی دست یافتند، افزایش داده است.

در این گزارش ضمن اشاره به اینکه بعد از آذربایجان، اوکراین، پولند و مراکش، قرقیزستان نیز به خریداری طیارات بدون سرنشین مسلح از تورکیه علاقه‌مند است آمده است: تورکیه در طول ده سال اخیر یکجا با آمریکا، اسرائیل و چین بشکل یکی از تولیدکنندگان مهم و معروف طیارات بدون سرنشین مسلح در جهان در آمده است.

در این گزارش تاکید گردید: طیارات بدون سرنشین مسلح ساخت تورکیه 20 برابر موثرتر و ارزان‌تر از طیارات جنگی هستند.

در گزارش روزنامه فرانسوی لوفیگارو ضمن اشاره به اینکه از طیارات بدون سرنشین مسلح در نخستین مرحله علیه سازمان تروریستی " پ.ک.ک " و برای حفاظت از امنیت مرزی استفاده گردید آمده است: با استفاده از طیارات بدون سرنشین مسلح تورکیه در سال 2016 در سوریه، وضعیت در میدان نبرد تغییر یافت. طیارات بدون سرنشین مسلح تورکیه همچنین موجب تغییر توازن‌ها در لیبیا در طول دو سال اخیر و گذشته‌ای نه چندان دور در منطقه قره‌باغ شده استاخبار مربوطه