استراتژی اصلاحات ما، ساختن تورکیه ایده‌آل برای شهروندانی آزاد و جامعه دموکراتیک ‌تر است

رئیس جمهور تورکیه دیروز طی سخنانی در مراسم آغاز سال جدید دستگاه قضایی کشور تاکید کرد: انتقاد سازنده علمی، قانونی، معقول و منطقی از تصمیمات قضایی به معنی تضاد با قوه قضائیه نیست، بالعکس به توسعه آن کمک می‌کند

1701181
استراتژی اصلاحات ما، ساختن تورکیه ایده‌آل برای شهروندانی آزاد و جامعه دموکراتیک ‌تر است

رئیس جمهور تورکیه دیروز طی سخنانی در مراسم آغاز سال جدید دستگاه قضایی کشور تاکید کرد: انتقاد سازنده علمی، قانونی، معقول و منطقی از تصمیمات قضایی به معنی تضاد با قوه قضائیه نیست، بالعکس به توسعه آن کمک می‌کند

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه دیروز طی سخنانی در مراسم آغاز سال جدید دستگاه قضایی کشور تاکید کرد: استراتژی اصلاحات ما، ساختن تورکیه ایده‌آل برای شهروندانی آزاد و جامعه قدرتمند و دموکراتیک‌تر است.

اردوغان اظهار داشت: انتقاد سازنده علمی، قانونی، معقول و منطقی از تصمیمات قضایی به معنی تضاد با قوه قضائیه نیست، بالعکس به توسعه آن کمک می‌کند.

رئیس جمهور تورکیه تاکید کرد: ما مصمم هستیم که نظر خود درباره قانون اساسی جدید را برای ارزیابی در ماه‌های اول سال آینده به ملت خود ارائه دهیم.

وی افزود: ما مفاهیمی مانند حقوق و حقوق بشر را در دستور کار روزانه یا سیاست‌های بی ارزش قرار نداده‌ و نخواهیم داد.اخبار مربوطه