تجسم ونماد جدید قابلیت های انجنیری تورکیه، نماینده جدید استقلال ما درفضاست

اردوغان درشبکه‌های اجتماعی ویدئویی درموردخصوصیات طیاره بدون سرنشین تهاجمی ملی آقینجی بیراقدر منتشر کرد

1699851
تجسم ونماد جدید قابلیت های انجنیری تورکیه، نماینده جدید استقلال ما درفضاست

اردوغان درشبکه‌های اجتماعی ویدئویی درموردخصوصیات طیاره بدون سرنشین تهاجمی ملی آقینجی بیراقدر منتشر کرد

رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور این پیام را داد که طیاره بدون سرنشین تهاجمی آقینجی بایراکتارنماد جدید قابلیت های انجنیری تورکیه و نماینده جدید استقلال ما در آسمان است.

رئیس جمهور اردوغان تصویری را در حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت که شامل ویژگی های انجنیری تهاجمی آقینجی که توسط شرکت بایکار با منابع داخلی و ملی تهیه شده و به فهرست موجودی نیروهای مسلح تورکیه وارد شده است، میباشد.

اردوغان در پست خود نوشت: "نماد جدید قابلیت های انجنیری تورکیه، نماینده جدید استقلال ما در فضاست."

این طرح انجنیری با طول بال 20 متر، دارای ارتفاع 4.1 متر و طول 12.2 متر است.

آقینجی با سرعت 200 گره و حداکثر وزن برخاست 6 تن، می تواند به ارتفاع 40 هزار پا برسد و می تواند 24 ساعت پرواز کند.

این انجنیری که با ظرفیت بار مفید 1.5 تن توسعه یافته است، دارای هوش مصنوعی پیشرفته، سیستم ارتباطی ماهواره ای ملی با 3  پیلوت خودکار اضافی است.

انجنیری تهاجمی آقینجی که دارای پیشرفته ترین ویژگی های تکنالوژیکی جهان درصنف خود است، میتواند با مهمات تولید داخلی و ملی منجمله MAM-L ، MAM-C ، MAM-T ، بمب نفوذی ، Cirit ، L-UMTAS ، Bozok ، MK-81 ، MK-82 ، MK The -83، راکتها ، بمب هاوکیت های هدایت کننده مانندکیت هدایت بالدار (KGK) -MK-82 ، Gökdoğan ، Bozdoğan ، SOM-A ، Kit Kit Guidelines (HGK) ، Kit Laser Guidance ( LGK). تسلیح گردد.اخبار مربوطه