ارزش طلاو ارز در بازار آزاد ولایت استانبول - 25 اسد 1400

هر دالر آمریکا امروز به قیمت 8.5200 لیره خرید و با قیمت 8.5220 لیره فروخته شد

1691875
ارزش طلاو ارز در بازار آزاد ولایت استانبول - 25 اسد 1400

هر دالر آمریکا امروز به قیمت 8.5200 لیره خرید و با قیمت 8.5220 لیره فروخته شد

هر دالر آمریکا امروز دوشنبه 16 آگست 2021 در آغاز معاملات در بازار آزاد ولایت استانبول به بهای 8.5200 لیره خرید و با قیمت 8.5220 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 10.0040 لیره خرید و به قیمت 10.0060 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات جمعه گذشته بازار آزاد ولایت استانبول به ترتیب 8.5400 و 10.0600 لیره بود.

در همین راستا، قیمت هر گرم طلای 24 عیار 486 لیره، دوند چهاریکی 794 لیره، نیم پوندی 1594 لیره، یک پوند تام جمهوریت 3172 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز 1773 دالر است.اخبار مربوطه