تورکیه از نظر تعداد واکسیناسیون انجام گرفته در درجه 9 جهان قرار دارد

تورکیه نهمین کشوری است که بیشترین واکسیناسیون در آن انجام شده است

1670497
تورکیه از نظر تعداد واکسیناسیون انجام گرفته در درجه 9 جهان قرار دارد

تورکیه نهمین کشوری است که بیشترین واکسیناسیون در آن انجام شده است.

طبق داده های وزارت صحت عامه، تاکنون 53 میلیون و 494 هزار و 854 دوز واکسن در تورکیه تزریق شده است.

ساعت 15.11 به وقت تورکیه، 36 میلیون و 183 هزار و 763 تن دوز اول و 15 میلیون و 821 هزار و 256 تن دوز دوم تزریق شده است.اخبار مربوطه