دیدار رئیس جمهورتورکیه با نمایندگان نهادهای جامعه مدنی تورک در اروپا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه، عده ای از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در اروپا را به حضور پذیرفت

1630541
دیدار رئیس جمهورتورکیه با نمایندگان نهادهای جامعه مدنی تورک در اروپا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه، عده ای از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در اروپا را به حضور پذیرفت.

در جریان این دیدار که در مجتمع قصرریاست جمهوری و پشت درهای بسته به روی مطبوعات برگزار شد، این اسامی حضور داشتند:

کوکسال کوش مدیرعمومی اتحادیه بین‌المللی دموکرات‌ها، کمال ارگون مدیرعمومی سازمان چشم انداز ملی اروپا، شنتورک دوغرویول رئیس فدراسیون انجمن‌های تورک در اروپا، دورموش ییلدیریم رئیس اتحادیه اتحادیه تورک اسلام اروپا، کاظم تورکمن رئیس اتحادیه تورک اسلام سازمان دیانت، محمت کوراوغلو نماینده بنیاد خیرات اروپا، فواد منصوراوغلو رئیس فدراسیون اهل بیت اروپا، برهان ساغلام رئیس کمیته اروپا در انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان مستقل و جاهد قیرنجیلر رئیس عمومی انجمن های صنعتگران و کارفرمایان تورک در اروپا.اخبار مربوطه