شفاخانه عاجل لفکوشا نماد و نشانه همبستگی تورکیه با جمهوری تورک قبرس شمالی است

اردوغان اظهار داشت که از ابتدای پاندمی به یاری برادرنمان در جمهوری تورک قبرس شمالی شتافتیم و در زمینه پابلمهای صحی و معالجوی حمایت‌های لازم را انجام دادیم

1528199
شفاخانه عاجل لفکوشا نماد و نشانه همبستگی تورکیه با جمهوری تورک قبرس شمالی است

اردوغان اظهار داشت که از ابتدای پاندمی به یاری برادرنمان در جمهوری تورک قبرس شمالی شتافتیم و در زمینه پابلمهای صحی و معالجوی حمایت‌های لازم را انجام دادیم

اردوغان با بیان اینکه، اگر با جمهوری تورک قبرس شمالی اتحاد و وابستگی قلبی نداشتیم، نمی‌توانستیم شفاخانه عاجل لفکوشا را در مدت 45 روز بسازیم گفت: طی دوره همه‌گیری کرونا 149 میلیون لیره کمک نقدی وادویه جات به جمهوری تورک قبرس شمالی ارسال کردیم  و همچنان ما تصمیم گرفته ایم که یک شفاخانه 500 تختخوابی دیگرنیز در جمهوری تورک قبرس شمالی احداث خواهیم کرداخبار مربوطه