تماسهای لوی درستیزوال عمومی نیروهای نظامی ترکیه در تفلیس

اجلاس سه گانه روسای لوی درستیزوالی های عمومی نیروهای مسلح ترکیه – گرجستان – آذربایجان در تفلیس پایتخت گرجستان برگزار شد

829387
تماسهای لوی درستیزوال عمومی نیروهای نظامی ترکیه در تفلیس

اجلاس سه گانه روسای لوی درستیزوالی های عمومی نیروهای مسلح ترکیه – گرجستان – آذربایجان در تفلیس پایتخت گرجستان برگزار شد

در این اجلاس که طی آن موضوعات همکاری نظامی مورد بررسی قرار داده شد، تصمیم گرفته شد که منبعد همکاری سه کشور در عرصه دفاعی، تحت عنوان " گیت " به پیش برده خواهد شد.

ستر جنرال خلوصی اقار رئیس لوی درستیزوالی عمومی نیروهای مسلح ترکیه در چهارچوب تماسهایش در تفلیس مذاکرات دوجانبه ای انجام داد.

آقار قبل از اجلاس با ذاکر حسن اوف وزیر دفاع آذربایجان دیدار و گفتگوی جداگانه یی نیز انجام داد.اخبار مربوطه