رئیس مجلس ترکیه رای خود را به صندوق انداخت

اسماعیل قهرمان، رئیس مجلس کبیر ملی ترکیه در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی کشور شرکت کرد

713718
رئیس مجلس ترکیه رای خود را به صندوق انداخت

رئیس مجلس ترکیه رای خود را به صندوق انداخت

اسماعیل قهرمان، رئیس مجلس کبیر ملی ترکیه در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی کشور شرکت کرد.

اسماعیل قهرمان، رئیس مجلس کبیر ملی ترکیه با حضور در مکتب ابتدایی چنقیه  انقره رای خود به همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه را به صندوق مستقر در این مدرسه انداخت.

قهرمان پس از شرکت در همه‌پرسی طی سخنانی خطاب به خبرنگاران گفت: "روز زیبایی است. نمایان شدن اراده ملی و اجرای مدیریت بر اساس آن، جنبه زیبای دموکراسی است. تصمیم گیران بزرگ مردم هستند. ان شا الله ترکیه زیر سایه دموکراسی روزهای بسیار زیبایی خواهد داشت. امیدوارم آرای‌مان خیر و برکت به همراه داشته باشد".اخبار مربوطه