دستگیری 9 مظنون در ارتباط با حمله تروریستی به کلوپ شبانه رینا

9 نفر در ارتباط با حمله تروریستی شب سال نوی میلادی به کلوپ شبانه رینا در منطقه اورتاکوی استانبول، دستگیر شدند

668567
دستگیری 9 مظنون در ارتباط با حمله تروریستی به کلوپ شبانه رینا

9 نفر در ارتباط با حمله تروریستی شب سال نوی میلادی به کلوپ شبانه رینا در منطقه اورتاکوی استانبول، دستگیر شدند.

ده نفر پس از انجام امور بازجویی در اداره امنیت استانبول به عدلیه منتقل شدند.

این ده نفر پس از بازجویی با درخواست بازداشت به جرم دست داشتن در این حمله تروریستی که منجر به کشته شدن 39 نفر شده است، به محکمه منتقل شدند.

نه تن از این ده مظنون بازداشت شدند و یک نفر از آنان نیز آزاد شد.

مراحل بازجویی عامل این حمله تروریستی نیز در اداره امنیت استانبول همچنان ادامه دارد.اخبار مربوطه