اردوغان معاون رئیس جمهور امریکا را بحضور پذیرفت

رئیس جمهور ترکیه اذعان داشت كه هیچکدام از سازمانهای تروریستی فرقی با یکدیگر ندارند

424284
اردوغان معاون رئیس جمهور امریکا را بحضور پذیرفت

اردوغان معاون رئیس جمهور امریکا را بحضور پذیرفت

رئیس جمهور ترکیه اذعان داشت كه هیچکدام از سازمانهای تروریستی فرقی با یکدیگر ندارند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا را که بمنظور انجام تماسهایی دراستانبول بسرمیبرد، درکاخ مابین بحضور پذیرفت.

دراین دیدار به اجتناب از ایراد بیانات حمایت آمیز از قشری که سعی میکنند به قاطعیت ترکیه در راستای مبارزه با تروریزم ضربه بزنند، تاکید گردید.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع ریاست جمهوری، در دیدار مذکور همراه با روابط دوجانبه، موضوعات منطقه ای و در راس سوریه و عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار داده شد.

رجب طیب اردوغان ضمن اظهار امتنان از همیاری امریکا در ارتباط با حملات تروریستی در استانبول و دیاربکر، ضمن اشاره براینکه، ترکیه مانند امریکا یک دولت متکی بر حقوق میباشد، گفت، تبلیغات و بیانات حمایت آمیز در رابطه با اقدامات تروریستی را نمیتوان در چهارچوب آزادی اندیشه مورد ارزیابی قرار داد.

در این دیدار به موضع ترکیه در این زمینه که هیچکدام از سازمانهای تروریستی مثل داعش، پ ک ک، القاعده، پی وا ی دی، وای پی گی و DHKP فرقی با یکدیگر ندارند، تاکید گردید.

طرفین ضمن اشاره براینکه، در سوریه روند حساسی در جریان میباشد، در رابطه با تشکیل حکومت انتقالی در این کشور به گفتگو پرداختند.

اردوغان ضمن اشاره براینکه، سازمانهای تروریستی چون داعش و پ ک ک به بی ثباتی در عراق شکل میدهند، گفت، برای پاکسازی این کشور از تروریزم، باید بعد از رمادی، در رابطه با فیلوجه و موصل نیز تلاش فراوانی بخرج داد.

رئیس جمهور در خطاب یه بایدن گفت، فعالیتهای ترکیه در باشیگاه از هدف آموزش نیروهای محلی برخوردار میباشد.

بایدن نیز از یاریهای ترکیه به پناهجویان سوریه یی با تقدیر یاد کرد.اخبار مربوطه