یاری انجمن جهانی دکتوران تورکیه به مردم افغانستان

انجمن جهانی دکتوران تورکیه اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد

1769655
یاری انجمن جهانی دکتوران تورکیه به مردم افغانستان

انجمن جهانی دکتوران تورکیه اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد

انجمن جهانی دکتوران تورکیه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد این انجمن  طی سال 2021 به هزاران تن از مردم افغانستان کمک‌های طبی و معالجوی ارسال کرده است.

خدمات صحی و معالجوی این انجمن به مردم افغانستان در 15 مرکز صحی و همچنین توسط 11 تیم سیار صورت گرفته است.

درطی این مدت 89 هزار و 318 تن از مادران و اطفال افغانستان که با خطر گرسنگی روبرو بودند تحت معاینه قرار گرفتند.

از سوی دیگر 12 هزار و 405 تن از مادران و اطفال افغانستان نیز با تشخیص سوء تغذیه از سوی داوطلبین انجمن جهانی دکتوران تورکیه تحت تداوی و معالجه قرار گرفته اند.

در طول سال 2021 تن ازکارمندان این انجمن موفق به معاینه چشم بیش از 10 هزار شهروند افغانستان و انجام 1500 عمل جراحی آب مروارید شده اند.



اخبار مربوطه