اردوغان: تلاش برای زنده نگاه داشتن زبان تورکی یک مبارزه ملی است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه گفت :" مبارزه ما در راه حفظ، توسعه و غنی‌سازی زبان تورکی، در اصل یک مبارزه ملی است."

1769637
اردوغان: تلاش برای زنده نگاه داشتن زبان تورکی یک مبارزه ملی است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه گفت :" مبارزه ما در راه حفظ، توسعه و غنی‌سازی زبان تورکی، در اصل یک مبارزه ملی است."

اردوغان طی سخنرانی در مراسم اهدای جوایز استفاده صحیح از زبان تورکی در رسانه های سمعی و بصری در سال یونس امره که در سالن همایش‌های مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به اینکه هر زبان همانند شعری است که با ظرافت خاصی در خود تنیده شده گفت: "شکی نیست که زبان خودمان، زبان تورکی زیبایی دیگری دارد. چرا که زبان تورکی زبان مادری و میراث پدری ماست. تضمین آینده ماست. هر کلمه از زبان تورکی برای ما همانند جواهری گرانقیمت است. "

اردوغان در ادامه سخنان خود افزود: ملتی که قادر به زنده نگاه داشتن زبان خود نباشد، دیر یا زود کلیه ارزشهای تشکیل دهنده هویتش حتی باورهایش را یکی پی دیگری از دست خواهد داد. بدون زنده نگاه داشتن زبان تورکی، نمی‌توانیم با اطمینان به آینده ملتمان بنگریم. مبارزه ما در راه حفظ، توسعه و غنی‌سازی زبان تورکی، در اصل یک مبارزه ملی است."

رئیس جمهور تورکیه همچنین اظهار داشت: "زبانی که امروزه در جغرافیای وسیعی  از بحر آدریاتیک تا دیوار چین، بیشتر از همه ای زبانها کاربرد دارد، زبان تورکی است."اخبار مربوطه