یک گونه گیاهی جدید در تورکیه کشف شد

پس از 7 سال مطالعه دقیق روی نمونه ها، دانشمندان دانشگاهی به این نتیجه رسیدند که این گونه، نوع جدیدی برای جهان دانش است

1768259
یک گونه گیاهی جدید در تورکیه کشف شد

در نتیجه تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط 3 دانشمند از دانشگاه رجب طیب اردوغان در ریزه و دانشگاه تخنیکی قاره دینیز در ترابزون، یک نوع جدید گیاهی موجود در اطراف دریاچه چیلدر به صفت یک گونه بومی با نام وینس توکسیکوم اناتولیکوم"Vincetoxicum anatolicum" به دنیای علم معرفی شد.

پروفیسورسردار مقبول و دکتور سحر گوون عضو هیئت علمی از دیپارتمنت بیولوژی دانشکده هنر و ادبیات دانشگاه رجب طیب اردوغان و پروفیسور کامل جوشقون چلبی، عضو هیأت علمی دیپارتمنت بیولوژی دانشگاه تخنیک قاره دینیز، در محدوده مطالعات شان در اطراف دریاچه قارس چیلدربا گونه های گیاهی مواجه شدندو نمونه هایی را از آنجا جمع آوری کردند.

پس از 7 سال مطالعه دقیق روی نمونه ها، دانشمندان دانشگاهی به این نتیجه رسیدند که این گونه، نوع جدیدی برای جهان دانش است.

مقاله تهیه شده دراینمورد درسال 2020 راجع به گیاهی جدیدا کشف شف شده به نام (وینس توکسیکوم اناتولیکوم )"Vincetoxicum anatolicum" در مجله گیاه شناسی داوری، بنام ( نوردیک ژونال آف بوتانی)"Nordic Journal of Botany" در دسامبر 2021 منتشر شد و به صفت یک گونه بومی جدید به جهان علمی نباتات معرفی گردید.



اخبار مربوطه