ارسال کمک‌های انسانی "قطار نیکوکاری" تورکیه به افغانستان

چند سازمان بشردوستانه تورکیه‌ای با هماهنگی «آفاد» کمپاینی  را با عنوان «قطار نیکوکاری» به راه انداخته اندکه هدف آن جمع‌آوری و ارسال کمک‌های انسان دوستانه برای افغانستان است

1768695
ارسال کمک‌های انسانی "قطار نیکوکاری" تورکیه به افغانستان

چند سازمان بشردوستانه تورکیه‌ای با هماهنگی «آفاد» کمپاینی  را با عنوان «قطار نیکوکاری» به راه انداخته اندکه هدف آن جمع‌آوری و ارسال کمک‌های انسان دوستانه برای افغانستان است. 

مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه تورکیه «آفاد» به همکاری ده ها سازمان بشردوستانه از جمله بنیاد همیاری‌های بشری تورکیه (İHH) کمپاینی  با عنوان «قطار نیکوکاری» به راه انداخته که هدف آن جمع‌آوری کمک‌های انساندوستانه برای افغانستان است.

بنیاد همیاری‌های بشری تورکیه با انتشار اطلاعیه‌ای دراین زمینه اعلام کرد: مردم افغانستان که سال‌هاست با مشکلات فراوان ناشی از جنگ و اشغال طولانی مدت مواجه شده‌اند، این روزها در شرایط بسیار سخت زمستان رنج می‌برند.

در این اطلاعیه آمده‌است: حدود 13 میلیون انسان در این کشور نیاز فوری به کمک‌های غذایی دارند. همچنین صدها هزار افغان در داخل این کشور آواره شده‌اند.

تورکیه درباره این بحران بشری بی‌تفاوت نمانده و با راه‌اندازی کمپاینی  به همکاری 10 سازمان بشردوستانه اینکشور با هماهنگی «آفاد» با عنوان «قطار نیکوکاری» وارد عمل شد.

طبق برنامه از قبل طراحی شده قطار نیکوکاری این هفته به مقصد افغانستان به راه خواهد افتاد و کمک‌های جمع‌آوری شده را به این کشورانتقال خواهد کرد. قطار نیکوکاری طی مدت‌های مشخص شده 15 تا 20 روز به طور مرتب سفرهای خود را ادامه خواهد داد.

بنیاد همیاری‌های بشری تورکیه که از 25 سال تاکنون در افغانستان فعالیت دارد، با ارسال 12 دستگاه تریلر حامل بسته‌های غذایی، صحی، لباس گرم، کفش، فرش و پارچه در این کمپاین حضور می‌یابد.اخبار مربوطه