آخرین آمار کرونا در تورکیه، دوشنبه 24 جنوری 2022

تعداد واکسن‌های تزریق شده در تورکیه به 140 میلیون و 938 هزار و 758 دوز رسیده است

1767637
آخرین آمار کرونا در تورکیه، دوشنبه 24 جنوری 2022

تعداد واکسن‌های تزریق شده در تورکیه به 140 میلیون و 938 هزار و 758 دوز رسیده است

بر اساس آخرین گزارش منتشره از سوی وزارت صحت عامه تورکیه در تاریخ 24 جنوری سال 2022 مصادف با 4 بهمن ماه  1400؛

ظرف 24 ساعت گذشته 156 نفر دیگر قربانی کووید-19 شدند.

طی شبانه‌روز گذشته 401 هزار و 636 آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 67 هزار و 23 نفر از این افراد مثبت اعلام شد.

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان در تورکیه به 78 هزار و 362 نفر افزایش یافت.

تعداد واکسن‌های تزریق شده در تورکیه به 140 میلیون و 938 هزار و 758 دوز رسیده است.اخبار مربوطه