بیش از  140 میلیون و 556 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1766652
بیش از  140 میلیون و 556 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 181 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  416 هزار 453 آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 72 هزار و 555 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 87 هزار و 192 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 140 میلیون و 556 هزار و 373 دوز رسیده است.اخبار مربوطه