پانزده تن از مهاجرین غیرقانونی در ولایت ازمیر ترکیه از خطر غرق شدن نجان داده شدند

این مهاجرین از سوی عناصر یونانی به داخل آب های سرزمین ترکیه رانده شده بودند

1766148
پانزده تن از مهاجرین غیرقانونی در ولایت ازمیر ترکیه از خطر غرق شدن نجان داده شدند

پانزده تن از مهاجر ین غیرقانونی که از سوی عناصر یونانی در منطقه چشمه ولایت ازمیر به داخل آب‌ های سرزمینی ترکیه رانده شده بودند، به ساحل منتقل شدند. 

بر اساس بیانیه منتشره در وب سایت فرماندهی گارد ساحلی، در 19 جنوری، یک تیم با دریافت خبر وجود گروهی از مهاجران غیرقانونی در قایق نجات در نزدیکی چشمه به منطقه فرستاده شد.

این تیم‌ پانزده مهاجر غیرقانونی را در قایق نجات که توسط عناصر یونانی به داخل آب‌های سرزمین ترکیه رانده شده بودند، نجات داد.

مهاجران غیرقانونی پس از طی مراحل به ریاست مدیریت مهاجرت ولایت فرستاده شدند.اخبار مربوطه