بیش از 140 میلیون و 87 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1765477
بیش از 140 میلیون و 87 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 176 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  412 هزار 31 آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 72 هزار و 615 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 84 هزار و 426 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 140 میلیون و 87 هزار و 559 دوز رسیده است.اخبار مربوطه