هفت تروریست عضوی سازمان تروریستی از پا در آوده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی ترکیه اظهار داشت

1765207
هفت تروریست عضوی سازمان تروریستی از پا در آوده شدند

هفت تروریست منسوب به سازمان تجزیه‌ طلب " پ.ک.ک / وای پی جی " که درصدد رخنه به منطقه عملیات چشمه صلح در شمال سوریه و تیراندازی به‌ سوی نیروهای مسلح ترکیه بر آمدند، از پا در آورده شدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد: به مبارزه با تروریست‌هایی که قصد بر هم زدن جو اعتماد و نظم و آرامش در منطقه عملیاتی چشمه صلح را دارند، ادامه می‌دهیم. هفت تروریست منسوب به سازمان تجزیه‌طلب " پ.ک.ک/ وای پی جی "  در عملیات موفقیت‌ آمیز نیروهای مسلح ترکیه از پا در آورده شدند.

از سوی دیگر یک تروریست دیگر فراری از دست سازمان تجزیه‌طلب " پ.ک.ک " با روش اقناع تسلیم نیروهای انتظامی ترکیه گردید.

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد: این تروریست در سال 2019 به سازمان جنایتکار " پ.ک.ک " پیوسته و به فعالیت‌های تروریستی خود در سوریه ادامه داده است.

بدین‌ترتیب تعداد تروریست‌های منسوب به سازمان تجزیه‌طلب که در طول سال جاری با روش اقناع تسلیم شدند، به چهار افزایش یافت.  اخبار مربوطه