اردوغان در نشست گروه پارلمانی حزبش سخنرانی کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد که تهدیدات تروریستی را از نقطه آغازآن خشک می کنند

1761475
اردوغان در نشست گروه پارلمانی حزبش سخنرانی کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد که تهدیدات تروریستی را از نقطه آغازآن خشک می کنند.

اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه (AK Party) در نشست گروه مجلس ملی بزرگ تورکیه (TBMM) حزب خود سخنرانی کرد.

اردوغان در سخنان خود با اشاره به مبارزه موفق با تروریزم تاکید کرد که تهدیدات تروریستی علیه کشور را از مبدا خشک می کنند، گفت: درهرنقطه ایکه تصورشود تروریستی در درآنجا هست، ما با عساکر قهرمان(محمدجیک)، تیمهای ژاندارم، پولیس و محافظان امنیتی مان حضور خواهیم داشت و به موجودیت مان ادامه خواهیم داد.

اردوغان همچنین تصریح کرد که در راستای هدف تبدیل تورکیه به یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان، با قاطعیت در راستای نیل به اهداف مان به راه خود ادامه خواهیم داد زیرا اولویت ما تامین معیشت ملت با افزایش اشتغال و تحقق اهداف مان همسان است.

اردوغان با یادآوری اینکه تورکیه در سال 2006 توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) وارد شد ودر سال 2003 به کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس پذیرفته شده است، گفت: «تورکیه از سال 2008 تاکنون در بین کشورهایی که بیشترین ارزش فرهنگی را به این فهرست اضافه کرده‌اند قرار دارد. »

اردوغان با بیان اینکه، زمانی که به تغییر تجارت جهانی نگاه می کنیم، با کاهش نسبی اثر اپیدمی نوع جدید ویروس کرونا (کووید-19) قرار داریم، در حالیکه دیده میشود، بخش قابل توجهی از کشورهای توسعه یافته در قسمت منفی جدول قرار دارند. اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله تورکیه در سمت مثبت جدول قرار دارند. در رابطه به وضعیت اقتصادی کشور از عبارات، «اینکه تعداد اشتغال را به مرز 30 میلیون رساندیم نشان می‌دهد که راهبرد ما برای توسعه کشور از طریق سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، صادرات و مازاد حساب جاری در حال انجام است. ما هرگز از این مسیر برنمی‌گردیم و مصمم به سمت اهداف خود گام می‌گذاریم.» استفاده کرد.اخبار مربوطه