ادامه ای کمک‌های انسانی تورکیه برای مردم افغانستان

بنیاد همیاری‌های بشری تورکیه به کمکهای انسانی خود برای نیازمندان افغانستان ادامه می‌دهد

1761228
ادامه ای کمک‌های انسانی تورکیه برای مردم افغانستان

بنیاد همیاری‌های بشری تورکیه به کمکهای انسانی خود برای نیازمندان افغانستان ادامه می‌دهد.

بنیاد همیاری‌های بشری تورکیه «IHH» که طی سال 2021 حدود 100 تن تخم بذری گندم و 10.14 تن کمکهای غذایی به مردم افغانستان ارائه کرد، کمافی السابق به حمایت‌های خود ادامه می‌دهد.

بر اساس اعلام این بنیاد، تنها در ماه سپتامبر گذشته به حدود 18 هزار نفر در 8 شهر افغانستان کمکهای غذایی ارائه شد. یتیمان و معلولان و همچنین افرادی که در کمپ‌های پناهندگی و شفاخانه ‌ها به سر می‌برند از این کمک‌ها بهره‌مند شدند.

در این راستا، برای 3 هزار و 443 طفل بی سرپرست این کشور نیز کمکهایی ارسانیده شده است.

بسته‌های مواد غذایی به حجم 10.14 تن شامل برنج، روغن، نخود، لوبیا، شکر، پیاز، شیر، چای، رب بادنجان رومی، نمک، کچالو و یکسلسله لوازم ضروری دیگر بوده است.

بنیاد همیاری‌های بشری تورکیه همچنین در ماه نوامبر و با افزایش قحطی در افغانستان 100 تن تخم بذری گندم به این کشور ارسال و میان زارعان توزیع کرد.

این بنیاد هم اکنون به طور منظم به کمک به 123 هزار طفل یتیم در 51 کشور از جمله افغانستان ادامه می‌دهد. در حال حاضر حدود 2 میلیون تن ار اطفال بی سرپرست در افغانستان زندگی می‌کنند.

بنیاد همیاریهای بشری تورکیه همچنین طرحهای مختلفی مانند پروژه‌های اشتغال شخصی را در افغانستان از جمله برای زنان بی سرپرست اجرایی می‌کند.اخبار مربوطه