آرا ی نظر سنجی حزب عدالت و توسعه تورکیه در جلسه هیئت اجرایی مرکزی آن ارائه شد

نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده توسط حزب عدالت و توسعه روی میز اردوغان قرار دارد

1760597
آرا ی نظر سنجی حزب عدالت و توسعه  تورکیه در جلسه هیئت اجرایی مرکزی آن ارائه شد

نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده توسط حزب عدالت و توسعه روی میز اردوغان قرار دارد

 در خصوص تحولات اقتصادی تجربه شده در 20 دیسامبر و پس از آن در جلسه هیئت اجرایی مرکزی حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور مورد ارزیابی قرار گرفت.

گفته شده است که حزب عدالت و توسعه با الگوی جدید اقتصادی روند افزایشی در میزان رای خود قید کرده است و شهروندان از سیستم جدید راضی هستند. بنابر این آرای حزب عدالت و توسعه در روند صعودی قرار دارد.

در جلسه هیئت اجرایی مرکزی حزب عدالت و توسعه که به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه تدویر یافته وتقریبا 4 ساعت به طول انجامید، سخنرانی های اداره حقوق بشر، تحقیق و توسعه و آموزش و روابط خارجی یکجا با فعالیتهای کاری گروه پارلمانی حزب و دستور کار مجلس مورد بحث و ارزیابی قرار داده شد.

در این جلسه ریاست تحقیق و توسعه و آموزش اطلاعاتی در مورد فعالیت های آموزشی این سازمان معلومات ارائه کرد. بررسی مدل جدید اقتصاد و نوسانات بازارها پس از 20 ماه دیسامبر نیز در دستور کار این نشست قرار گرفت.

آرای حزب عدالت و توسعه در روند صعودی قراردارد

با توجه به نتایج نظرسنجی انجام شده پس از مدل جدید اقتصادی، مشخص شد که روند افزایشی در آرای حزب عدالت و توسعه وجود دارد.

در این نظرسنجی به جواب این سوال که کدام حزب می تواند مشکلات اقتصاد را حل کند؟

 از جانب شرکت کنندگان بیشتر پاسخ حزب عدالت و توسعه مطرح شده و اسم رئیس جمهور اردوغان نیز به صفت شخصی که میتواند این معضله را حل کند بر سر زبان ها بوده است.اخبار مربوطه