تاکید شنتوپ به حمایت همیشگی تورکیه از کشور دوست و برادر قزاقستان

رئیس مجلس ملت تورکیه با بیان بر اینکه ناآرامی‌های اخیر در قزاقستان از نزدیک دنبال می‌کنند تاکید کرد که تورکیه همیشه در کنار قزاقستان قرار دارد

1758398
تاکید شنتوپ به حمایت همیشگی تورکیه از کشور دوست و برادر قزاقستان

رئیس مجلس ملت تورکیه با بیان بر اینکه ناآرامی‌های اخیر در قزاقستان از نزدیک دنبال می‌کنند تاکید کرد که تورکیه همیشه در کنار قزاقستان قرار دارد.

مصطفی شن‌توپ، رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه در توئیتر درباره ناآرامی‌های اخیر در قزاقستان نوشت: «وقایع قزاقستان را از نزدیک دنبال می‌کنیم؛ تورکیه همیشه در کنار قزاقستان قرار دارد.»

شن‌توپ در این پیام نوشت: «از نزدیک و با ناراحتی وقایع کشور دوست و برادر قزاقستان را دنبال می‌کنیم. ما معتقدیم که قزاقستان و مردم این کشور برادر با عقل سلیم و خویشتن‌داری این روزهای سخت را پشت سر خواهند گذاشت و به سرعت صلح و ثبات در این کشور برقرار خواهد شد. تورکیه همیشه در کنار قزاقستان دارد  خواهد داشت».اخبار مربوطه