قطار باری اسلام‌آباد-تهران-استانبول وارد انقره شد

وزیر حمل و نقل تورکیه در مراسم استقبال از قطار باری اسلام‌آباد-تهران-استانبول در انقره گفت که این خط ریلی به سطح قابل توجهی از ضیاع وقت و مصرف اضافی صرفه‌جویی ایجاد خواهد کرد

1757884
قطار باری اسلام‌آباد-تهران-استانبول وارد انقره شد

وزیر حمل و نقل تورکیه در مراسم استقبال از قطار باری اسلام‌آباد-تهران-استانبول در انقره گفت که این خط ریلی به سطح قابل توجهی از ضیاع وقت و مصرف اضافی صرفه‌جویی ایجاد خواهد کرد.

عادل قاره اسماعیل‌اوغلو، وزیر حمل و نقل تورکیه در مراسم استقبال از قطار باری اسلام‌آباد-تهران-استانبول در ایستگاه قدیمی قطار انقره با بیان این که این خط ریلی گزینه جدیدی را به کارآفرینان و تاجران ارائه خواهد کرد، گفت: «این خط برعلاوه ای جلوگیری از ضیاع وقت و مقدار مصارف حمل و نقل بحری بین تورکیه و پاکستان که 35 روز طول می‌کشد، مناسبات تجاری دو کشور را توسعه خواهد داد».

او افزود: «این امتیازات قدرت رقابت ما را افزایش خواهد داد. همچنان تصمیم داریم تا زمینه مناسب را برای عبور این قطار از مرمرای و اتصال آن به اروپا رانیز فراهم کنیم. این قطاردر تاریخ 21 دسامبر از ایستگاه مارگله ای پاکستان به حرکت در آمده و پس از طی مسافت 1990 کیلومتری در خاک پاکستان، 2603 کیلومتر در خاک ایران و 1388 کیلومتر در خاک تورکیه در مجموع 5981 کیلومتردر 12 روز و 21 ساعت وارد انقره شده است. اکنون دومین قطاری که درتاریخ 29 دسامبر از پاکستان به حرکت درآمده است در حال طی این مسیر است».

وزیر حمل و نقل تورکیه با اشاره به ادامه تلاش‌ها در زمینه ایجاد تنوع در نوع بار، کاهش زمان و حمل و نقل متقابل گفت: «بدین وسیله گزینه جدیدی برای صادرکنندگان در دسترسی به کشورهای پرجمعیت جنوب آسیا؛ هند، چین و همچنین افغانستان و پاکستان منحیث همسایه ایران ایجاد شده است. همچنین گامی دیگر در زمینه تبدیل تورکیه به پایگاه اصلی لوژیستک بین اروپا و آسیا رقم خورد».

در این مراسم نمایندگان کشورهای ایران و پاکستان نیز حضور داشتند. قطار مذکور پس از پایان سخنرانی‌ها به استانبول به صفت مقصد نهایی بدرقه شد.اخبار مربوطه