اردوغان: افزایش صادرات بیانگر آنست که ما در مسیر درستی قرار داریم

اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه در نشست گسترده روسای ولایت در مقر حزب خود سخنرانی کرد

1757001
اردوغان: افزایش صادرات بیانگر آنست که ما در مسیر درستی قرار داریم

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد که تورکیه سال 2021 را با رقمی بالغ بر 225 میلیارد دالر به اتمام رسانده است که نشان می دهد آنها در مسیر درستی قرار دارند.

اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه در نشست گسترده روسای ولایت در مقر حزب خود سخنرانی کرد.

اردوغان در سخنان خود با اشاره به ریکارد افزایش صادرات در سال 2021 گفت:«تکمیل سال 2021 با رقم بیش از 225 میلیارد دالر صادرات، بیانگر آنست که ما در مسیر درستی قرار داریم.»

اردوغان گفت: تورکیه با این موفقیت به همه مظلومان نشان داد که با اراده و تلاش خستگی ناپذیر میتوانند به حقوق و آزادی های شان در بالاترین استانداردها دست یابند و می توانند حرکت های توسعوی شان را نهایی کنند.

اردوغان با تاکید بر اینکه آنها اکنون در حال دستیابی به یک پیشرفت بسیار بزرگتر هستند، گفت:

ما اکنون در حال انجام اقداماتی هستیم تا تورکیه را به یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کنیم.  

اردوغان با تاکید بر اینکه در برنامه اقتصادی جدیدی که اعلام کردند اولویت را به اشتغال داده اند، از عبارت زیر استفاده کرد:

«ما این تفاهم را در هر موضوعی از حداقل دستمزد گرفته تا افزایش معاش مامورین و متقاعدین رعایت کرده و اجرا کرده ایم. امیدوارم بدین ترتیب سختی ها رابا موفقیت بگذرانیم. از این پس زمان آن فرا رسیده است که ثمره تلاش های خود را درو کنیم و به ملت خود نشان دهیم که قدم به قدم به اهداف خود نزدیک می شویم.»اخبار مربوطه