صادرات تخمهای بذری  تورکیه به 93 کشور جهان

تولید کنندگان تخمهای بذری در تورکیه به 93 کشور جهان صادرات انجام می‌دهند

1754049
صادرات تخمهای بذری  تورکیه به 93 کشور جهان

تولید کنندگان تخمهای بذری در تورکیه به 93 کشور جهان صادرات انجام می‌دهند

حاجی عمر گولر، رئیس انجمن تولیدکنندگان تخمهای بذری  تورکیه (TYAB) در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی با بیان اینکه به 93 کشور تخمهای بذری  صادر می‌کنند، گفت: صنعت تولید تخمهای بذری  در تورکیه که طی 20 سال پیشرفت کرده، در مدت زمان بسیار کوتاهی 100 فیصد نیازهای کشور را تامین خواهد کرد.

گولر با اشاره به اینکه صنعت تخمهای بذری  در 20 سال گذشته تولید خود را 8 برابر کرده، افزود: تورکیه در بخش تولید تخمهای بذری  قوی است و گام های انقلابی برداشته و به صادرات مازاد رسیده است.

وی با بیان اینکه طبق آمار سال گذشته صادرات تخمهای بذری  حدود 190 میلیون دالر و واردات آن حدود 170 میلیون دالر است، افزود: ما به کشوری تبدیل شده‌ایم که به 93 کشور تخمهای بذری  صادر می‌کند.

گولر با تاکید بر اینکه کمبودهایی به ویژه در کچالو ، آفتاب پرست، ذرت و لبلبو وجود دارد، اظهار داشت: کار جدی و همه جانبه ای برای رفع نواقص در حال انجام است. دولت نیز حمایتهای لازم را انجام می‌دهد و بخش خصوصی ساختاری پویا دارد.

او خاطرنشان کرد: از صمیم قلب معتقدم که به هدف رسیدن به تامین صدفیصدی نیازهای داخلی خواهیم رسید.

وی با تاکید بر تمرکز بر سیاستهای افزایش تولید، تقویت بخش روستایی و تشویق جوانان به کار در این مناطق، تصریح کرد: سهم تخمهای بذری  اسرائیل در واردات 4 فیصد یعنی حدود 12 میلیون دالر است. ما به هیچ کشوری وابسته نیستیم و بر اساس نیاز کشور وارد می‌کنیم.اخبار مربوطه