نورالدین نباتی، وزیر مالیه ای  و خزانه ‌داری تورکیه در گفتگو با کانال تی‌آر‌تی

وزیرمالیه ای تورکیه: با تضمین ثبات اقتصاد بزرگ، تولید و صادرات را افزایش خواهیم داد

1750919
نورالدین نباتی، وزیر مالیه ای  و خزانه ‌داری تورکیه در گفتگو با کانال تی‌آر‌تی

وزیرمالیه ای تورکیه: با تضمین ثبات اقتصاد بزرگ، تولید و صادرات را افزایش خواهیم داد

وزیر مالیه ای  تورکیه اعلام کرد که با تضمین ثبات اقتصاد بزرگ، تولید و صادرات را افزایش و کسری حساب جاری را حل خواهند کرد.

نورالدین نباتی، وزیر مالیه ای  و خزانه ‌داری تورکیه در گفتگو با کانال تی‌آر‌تی اعلام کرد: از فرصت تاریخی استفاده خواهیم کردیم و با تضمین ثبات اقتصاد بزرگ، تولید و صادرات را افزایش و کسری حساب جاری را حل خواهیم کرد.

او تصریح کرد: به سمتی می‌رویم که حباب‌ها از بین رفته و قیمت‌گذاری واقعی شکل بگیرد. ارز نیز در جای خوبی تثبیت خواهد شد.

وزیر مالیه ای وخزانه‌داری تورکیه افزود: رشد بالا و کسری حساب جاری پایین اساس مدل اقتصادی ماست.اخبار مربوطه