سخنان معاون وزیر امور خارجه ترکیه در مورد مسئله اوکراین

وی میگوید کوچکترین علائم افزایش یک تنش بالقوه در اطراف اوکراین بسیار نگران‌‌کننده می‌ باشد

1744736
سخنان معاون وزیر امور خارجه ترکیه در مورد مسئله اوکراین

سادات اونال معاون وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به اینکه کوچکترین علائم افزایش یک تنش بالقوه در اطراف اوکراین بسیار نگران‌‌کننده می‌باشد گفت:” برای حل این تنش به طرق دیپلماتیک نیاز است.”

اونال با ارسال یک پیام ویدئویی به نشستی تحت عنوان “ آینده روابط ترانس آتلانتیک؛ گشودن صفحه‌ای جدید جهت افزایش همکاری در میان آزمون‌های جدید امنیتی “ در همایش امنیتی صوفیه یک بار دیگر با تاکید به اینکه منطقه دریای سیاه یکبار دیگر در دستور کار قرار گرفته است گفت:” به عنوان کشورهای هم ساحل در حفظ صلح، امنیت و ثبات این منطقه استراتژیک با سابقه تاریخی، نقش مهمی بر عهده داریم. مفهوم امنیتی مشابهی که 30 سال پیش با تاسیس سازمان همکاری اقتصادی به وجود آوردیم، با همکاری اقتصادی، وابستگی متقابل و توسعه باید مورد حمایت قرار بگیرد. 

وی همچنین به اهمیت رعایت قوانین و اصول مالکیت منطقه‌ای، حسن همسایگی و احترام به تمامیت ارضی و اتحاد سیاسی کشورها و اعتقاد به سرنوشت مشترک کلیه کشورهای هم ساحل تاکید نمود. 

سادات اونال همچنین افزود: در وضعیت کنونی، کوچکترین علائم افزایش یک تنش بالقوه در اطراف اوکراین بسیار نگران‌‌کننده می‌باشد. این موضوع یکی از اولویت‌های مذاکرات نشست وزرای أمور خارجه ناتو در ریگا را تشکیل داد. همانطور که در این نشست نیز تاکید شد، ناتو در مورد موضوعات اصولی، ملزم به اتخاذ موضعی محکم و مشترک بوده باید رویکرد بازدارنده و در عین حال منسجم کننده خود را حفظ کرده و در عین حال طرفین را به خودداری از اقدامات تحریک آمیز و مخرب هدایت کند. به کاهش تنش از طریق دیپلماسی و حاکم شدن عقل سلیم نیاز داریم..”اخبار مربوطه