اردوغان گفت: در واقع آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی، دو روی یک سکه هستند

رئیس جمهور تورکیه اظهار داشت: امروز از دموکراسی سخن می‌گوئیم، انشاالله فردا نیز توسعه رفاه ملت‌مان را محاسبه خواهیم کرد

1743377
اردوغان گفت: در واقع آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی، دو روی یک سکه هستند

رئیس جمهور تورکیه اظهار داشت: امروز از دموکراسی سخن می‌گوئیم، انشاالله فردا نیز توسعه رفاه ملت‌مان را محاسبه خواهیم کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی در برنامه "گفتمان‌های دموکراسی" که در سیرت ترتیب یافت اظهار داشت، در واقع آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی، مانند دو روی یک سکه میباشدکه در صورت نبود یکی،  دیگرآن نیز معنی  ای را افاده نخواهد کرد.

اردوغان گفت، ما همانطوریکه دست‌یابی تمامی شهروندان‌مان به گسترده‌ترین حقوق و آزادی‌ها را تامین کردیم، انشاالله در اقتصاد نیز با برنامه جدیدی با محور سرمایه‌گذاری، استخدام، تولید، صادرات و رشد، رفاه را توسعه خواهیم داد. امروز از دموکراسی سخن می‌گوئیم، انشاالله فردا نیز توسعه رفاه ملت‌مان را محاسبه خواهیم کرد.اخبار مربوطه