موسسه اعتبارسنجی فیچ: رشد اقتصاد تورکیه در سال 2021 به 10.5 فیصد می‌رسد

موسسه اعتبارسنجی «فیچ ریتینگ» پیش‌بینی رشد اقتصادی تورکیه در سال 2021 را از 9.2 فیصد به 10.5 فیصد افزایش داد

1742536
موسسه اعتبارسنجی فیچ: رشد اقتصاد تورکیه در سال 2021 به 10.5 فیصد می‌رسد

موسسه اعتبارسنجی «فیچ ریتینگ» پیش‌بینی رشد اقتصادی تورکیه در سال 2021 را از 9.2 فیصد به 10.5 فیصد افزایش داد.

موسسه اعتبارسنجی «فیچ» با انتشار بیانیه‌ای پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد تورکیه در سال 2021 را از 9.2 فیصد به 10.5 فیصد بهبود بخشید.

در این بیانیه با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی تورکیه در سال 2020 در حدود 1.8 فیصد افزایش یافته، آمده است که اقتصاد این کشور در سالجاری رشد 10.5 فیصدی را تجربه خواهد کرد.

در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی فیچ که در ماه سپتامبر منتشر شد، پیش بینی شده بود که اقتصاد تورکیه در سال جاری 9.2 فیصد رشد کند.

در این بیانیه خاطرنشان شد که پیش‌بینی رشد اقتصاد کشور در سال 2022 از 3.5 فیصد به 3.6 فیصد افزایش یافته است.

فیچ همچنین پیش‌بینی رشد اقتصاد تورکیه در سال 2022 را از 3.5 فیصد به 3.6 فیصد افزایش داده است.

در این بیانیه با اشاره به اینکه رشد اقتصادی تورکیه در مقایسه با کشورهای همتایش بیشتر است، آمده است: درآمد سرانه در این کشور از سال 2013 بر اساس دالر روند نزولی داشته است.

فیچ با ثابت نگه داشتن درجه اعتبار مالی تورکیه در سطح «-BB» چشم انداز اعتباری تورکیه را نیز از «پایدار» به «منفی» تغییر داد.اخبار مربوطه