آخرین آمار کرونا در تورکیه، دوشنبه 29 نوامبر 2021

تعداد واکسن‌های تزریق شده در تورکیه به 120 میلیون و 261 هزار و 629 دوز رسید

1740531
آخرین آمار کرونا در تورکیه، دوشنبه 29 نوامبر 2021

تعداد واکسن‌های تزریق شده در تورکیه به 120 میلیون و 261 هزار و 629 دوز رسید

بر اساس آخرین گزارش منتشره از سوی وزارت صحت عامه تورکیه در تاریخ 29 نوامبر 2021 مصادف با 8 آذر ماه  1400؛

ظرف 24 ساعت گذشته 189 تن دیگر قربانی کووید-19 شدند. 

طی شبانه‌روز گذشته 358 هزار و 816 آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 24 هزار و 317 تن از این افراد مثبت اعلام شد. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان در تورکیه به 23 هزار و 273 تن افزایش یافت.

تعداد واکسن‌های تزریق شده در تورکیه به 120 میلیون و 261 هزار و 629 دوز رسیده است.اخبار مربوطه