دو تروریست دیگر تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه شدند

این مطلب را وزارت امور داخله ترکیه اظهار داشت

1739746
دو تروریست دیگر تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه شدند

دو تروریست دیگر که از سازمان تروریستی و تجزیه‌ طلب پ.ک.ک فرار کرده بودند تسلیم نیرو های امنیتی شدند.

بر اساس بیانیه وزارت امور داخله ترکیه، انحلال گروه تروریستی پ‌.ک‌.ک ادامه دارد.

در نتیجه تلاش‌های متقاعد سازی که با هماهنگی این وزارتخانه انجام شد، 2 تروریست دیگر که از سازمان تروریستی پ‌.ک‌.ک فرار کرده بودند، تسلیم نیروهای امنیتی شدند.

این تروریست ها در سال‌های 2015 و 2017 به این سازمان تروریستی پیوسته و در سوریه و عراق فعالیت داشته‌ اند.

در طول سال جاری تعداد اعضای این سازمان تروریستی که در نتیجه تلاش‌های متقاعد سازی تسلیم شدند به 182 نفر افزایش یافت.اخبار مربوطه