سخنان اردوغان، در کتاب 20 سال تحصیل در تورکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد که تورکیه به سطحی رسیده است که می تواند در زمینه تحصیل با کشورهای توسعه یافته رقابت کند

1737074
سخنان  اردوغان، در کتاب  20 سال تحصیل در تورکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد که تورکیه به سطحی رسیده است که می تواند در زمینه تحصیل با کشورهای توسعه یافته رقابت کند.

رئیس جمهور اردوغان مقدمه ای بر کتاب "20 سال تحصیل در تورکیه: "2000-2019" تهیه شده توسط وزارت تعلیم وتربیه تورکیه نوشت.

اردوغان با تاکید بر اینکه از روزی که به قدرت رسیده‌اند، هم برای دموکراتیزه کردن نظام آموزشی و هم برای بهبود آموزش در همه زمینه‌های آن مبارزه کرده‌اند، تصریح کرد که بیشترین منابع را به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهند.

رئیس جمهور اردوغان در این زمینه با تاکید براینکه، آنها به یک پیشرفت بی‌سابقه ای در تاریخ جمهوری دست یافته‌اند، چنین افاده کرد: "ما ظرف 20 سال گذشته در تورکیه در همه زمینه‌های آموزشی پیشرفت داشته‌ایم. مهمتر از آن، کیفیت آموزش را افزایش داده‌ایم. آموزش در این روند به سطحی رسیده است که می تواند با همه ای کشورهای جهان بویژه کشورهای  توسعه یافته جهان«کشورهای OECD» (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی)  رقابت کند، البته ما می خواهیم تورکیه بیشتر توسعه یابد و تا انتظارات خود را در زمینه ای  آموزش و پرورش بیش از پیش افزایش دهیم."اخبار مربوطه