خواست و توقعات جوانان‌ برای ما اهمیتی حیاتی دارد

اردوغان گفت که خواست و توقعات جوانان، برایشان از اهمیتی حیاتی برخوردار است

1735024
خواست و توقعات جوانان‌ برای ما اهمیتی حیاتی دارد

اردوغان گفت که خواست و توقعات جوانان، برایشان از اهمیتی حیاتی برخوردار است 

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه گفت که خواست و توقعات جوانان، برایشان از اهمیتی حیاتی برخوردار است.

اردوغان ضمن شرکت در فستیوال جوانان اداره‌های محلی که در باغچه ملت در انقره برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به اینکه در دوره‌ای که جمعیت اروپا و آسیا به سرعت در حال پیر شدن است، تشکیل یک سوم جمعیت تورکیه از نوجوانان و جوانان بسیار حائز اهمیت است، گفت: "اولین گام در راستای چشم انداز سال 2058 که به جوانان‌مان امانت خواهیم کرد را با دنبال کردن هدف توسعه سبز برداشتیم. "

اردوغان همچنین گفت: "رویاها، خواست ، توقعات ، تفکرات، تصمیمات و پیشنهادات جوانان برای ما از اهمیتی حیاتی برخوردار است. "اخبار مربوطه