بیش از 80 فیصد از جمعیت تورکیه دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند

در راستای مبارزه با ویروس کرونا در تورکیه بیش از 80 فیصد از جمعیت بالای 18 سال کشور دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند

1734805
بیش از 80 فیصد از جمعیت تورکیه دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند

در راستای مبارزه با ویروس کرونا در تورکیه بیش از 80 فیصد از جمعیت بالای 18 سال کشور دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.

بنا به اعلام وزارت صحت عامه تورکیه، آمار تزریق دوز دوم واکسن کرونا میان شهروندان بالای 18 سال به 80.08 فیصد رسیده و 90.01 فیصد نیز دوز اول را دریافت کرده‌اند.

براساس آخرین نقشه آمار تزریق واکسن کرونا در تورکیه 47 ولایت این کشور در وضعیت آبی قرار گرفته‌اند. در 22 ولایت، آمار تزریق دومین دوز از 80 فیصد گذشته‌است.

ولایت اردو با 84 فیصد بیشترین میزان استقبال از واکسیناسیون را به خود اختصاص داد. پس از اردو با 83.4 فیصد ولایت آماسیا، با 83.3 فیصد ولایات موغلا و عثمانیه در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا در سه شهر بزرگ تورکیه

مردم ازمیر با 81.1 فیصد تزریق دو نوبت واکسن بیشترین میزان استقبال از واکسیناسیون را به خود اختصاص دادند. در این راستا مردم ولایت انقره با 78.9 فیصد در ردیف دوم و مردم استانبول نیز با 73.4 در ردیف سوم قرار دارند.اخبار مربوطه