اردوغان گفت: به گشایش موزیمهای مدرن در کشورمان ادامه می‌دهیم

اردوغان با اعلام اینکه موزیمهای مدرن در چهارگوشه تورکیه در دوره آنها گشایش یافته و گشایش انها نیز ادامه خواهد یافت گفت: "نه تنها بقایای مادی بلکه از ارزش‌های انسانی نیز محافظت می‌کنیم. "

1734023
اردوغان گفت: به گشایش موزیمهای مدرن در کشورمان ادامه می‌دهیم

اردوغان با اعلام اینکه موزیمهای مدرن در چهارگوشه تورکیه در دوره آنها گشایش یافته و گشایش انها نیز ادامه خواهد یافت گفت: "نه تنها بقایای مادی بلکه از ارزش‌های انسانی نیز محافظت می‌کنیم. "

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری تورکیه، با اشاره به اینکه در راستای محافظت ازمجموع تاریخ از کهن‌ترین اعصار شناخته شده تاکنون هر نوع گامی را برداشته و به هر نوع سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهند گفت: " به کشوری تبدیل شدیم که  دیگر در زمینه داشتن موزیم نارسا نیست. در زمینه موزیمها با دنیا رقابت می‌کنیم. "

رئیس جمهور تورکیه روز گذشته در جریان بازدید از چاناق‌قلعه، اعلام کرد که افتتاح موزیم تروا یکی  از زیباترین و پرمعناترین اثر فرهنگی در تورکیه نصیب او شده است.

اردوغان با اعلام اینکه موزیمهای مدرن در چهارگوشه تورکیه در دوره آنها گشایش یافته و همچنان گشایش آنها ادامه خواهد یافت گفت: "نه تنها بقایای مادی بلکه از ارزش‌های انسانی نیز محافظت کرده ومی‌کنیم."

رئیس جمهور تاکید کرد که تورکیه به کشوری تبدیل شده که دیگر در زمینه داشتن موزیم  نارسا نیست نیست. در زمینه موزیمها با دنیا رقابت می‌کنیم. اخبار مربوطه