رئیس جمهور اردوغان: اجازه نخواهیم داد که یکپارچگی کشورمان متلاشی شود

رئیس جمهور اردوغان گفت: هرگز اجازه نخواهیم داد از یکپارچگی کشورمان، بقای کشورمان، وحدت، صلح و ارزش های کهن ملت شریفمان سوء استفاده گردد

1731804
رئیس جمهور اردوغان: اجازه نخواهیم داد که یکپارچگی کشورمان متلاشی شود

رئیس جمهور اردوغان گفت: هرگز اجازه نخواهیم داد از یکپارچگی کشورمان، بقای کشورمان، وحدت، صلح و ارزش های کهن ملت شریفمان سوء استفاده گردد.

از بنیانگذار جمهوری تورکیه، رهبر کبیر مصطفی کمال آتاتورک، در هشتاد و سومین سالگرد درگذشت وی با برگزاری مراسمی دولتی در آنیتکبیر گرامی داشته شد.

رئیس جمهور رجب طیب اردوغان هنگام امضای کتاب ویژه آنیتکبیر از عبارات زیر استفاده کرد:

"آتاتورک عزیز، ما یک بار دیگر در هشتاد و سومین سالگرد درگذشت شما، مرگ شما را با رحمت گرامی می داریم. ما همچنان به رشد و توسعه جمهوری خود که شما آن را بنا نهادید و به ما سپردید، علیرغم بدی بدی هایی که در خواسته های مهاجمان وجود دارد، ادامه می دهیم. تا آن را به ستاره درخشان درعرصه های تعلیم تربیه، صحت عامه، امنیت، به ویژه صنعت درسطح منطقوی و جهانی تبدیل نماییم. "ما قاطعانه به سمت اهداف خود در سال 2023 با موفقیت های تاریخی که در هر زمینه، به ویژه درزمینه آموزش، صحت عامه، امنیت، به ویژه صنعت به دست آورده ایم، گام برمیداریم. ما هرگز اجازه نخواهیم داد که تمامیت ارضی، بقای ملت، وحدت، صلح و ارزش های کهن ملی مان مورد تعرض قرار گیرد، روح شما در آرامش باد!»اخبار مربوطه