دهم نوامبر، سالگرد درگذشت غازی مصطفی کمال آتاترک

امروز هشتاد و سومین سالگرد درگذشت غازی مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری تورکیه است

1731763
دهم نوامبر، سالگرد درگذشت غازی مصطفی کمال آتاترک

امروز هشتاد و سومین سالگرد درگذشت غازی مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری تورکیه است

غازی مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری تورکیه را در هشتاد و سومین سالگرد درگذشت شان با منت و شکران یاد میکنیم

تورکیه بار دیگر با عشق، احترام و سپاس از رهبر خود که در زندگی 57 ساله‌اش نام خود را در تاریخ تورکیه و جهان با حروف زرین به ثبت رسانده و با نبوغ نظامی و سیاسی خودبا گذاشتن تاج پیروزی بر سر ملتش در جریان  مبارزاتی که در راه کسب استقلال ملت و میهنش انجام داد را گرامی می‌دارد.اخبار مربوطه