سخنرانی اردوغان در اجلاس گروه پارلمانی حزب متبوعش

اردوغان به ادامه سیر رشد و توسعه تورکیه در کلیه عرصه‌ها تاکید کرد

1725818
سخنرانی اردوغان در اجلاس گروه پارلمانی حزب متبوعش

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی در اجلاس گروه پارلمانی حزب متبوعش اعلام کرد: هدف از جواز عملیات اردوی تورکیه در سوریه و عراق که دیروز در مجلس ملی کبیر تورکیه مورد تصویب قرار گرفت، عدم اجازه به تشکیل کریدور تروریستی که می‌خواهند در امتداد مرزهای تورکیه تشکیل دهند و ریشه‌کن سازی حملات تروریستی علیه تورکیه است.

اردوغان تاکید کرد: تورکیه سال گذشته را که اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت بغیر از برخی موارد استثنایی تماما وارد روند رکود گردید، با سیر رشد و توسعه به پایان برد.

رئیس جمهور تورکیه با اشاره به اینکه اقتصاد تورکیه در ربع اول سال جاری نیز کارآیی بسیار قوی و چشمگیر از خود نشان داده است گفت: از پتانسیل خود در بخش تولید تا آخر استفاده می‌کنیم. صادرات‌مان متمادیا ریکارد می‌شکند. در بخش استخدام نیز به مرحله برتری حتی دوره قبل از شیوع کروناویروس دست یافتیم.

اردوغان تاکید کرد: اهمیت مناطق صنعتی، تاسیسات آبیاری، سدها، تونل‌ها، راه‌ها، شفاخانه‌ها و موسسات آموزشی که در طول 19 سال پیش تاسیس کردیم، در طول این روند بهتر درک شده است.

رئیس جمهور تورکیه ضمن اشاره به اینکه بودجه سال آینده را نیز علی‌رغم تاثیرات بحران‌های جهانی به‌صورتی مناسب با اهداف رشد و توسعه کشور تهیه کردیم گفت: همانطوری‌که با ساختار قوی صحی خود از عهده کروناویروس بر می‌آییم، انشاالله مسائل ناشی از تغییرات اقلیمی را نیز با انقلاب رشد سبز پشت سر خواهیم نهاد.

اردوغان در رابطه با تمدید دیروز جواز عملیات اردو تورکیه در عراق و سوریه در مجلس ملی کبیر تورکیه نیز اعلام کرد: هدف از این اقدام ممانعت از تشکیل کریدور تروریستی در طول مرزهای تورکیه و ریشه‌کن سازی حملات تروریستی علیه تورکیه است.   اخبار مربوطه