بیش از 115  میلیون و  480 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1725098
بیش از 115  میلیون و  480 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 232 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته 351  هزار و 152   آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 27 هزار و 663 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 30 هزار و 824 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 115 میلیون و 480 هزار و 511 دوز رسیده است.اخبار مربوطه