کمک های بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان ادامه دارد

ترکیه به مردم افغانستان ده ها تن مواد غذایی ارسال کرد

1723999
کمک های بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان ادامه دارد

هلال احمر ترکیه از طریق پاکستان به مردم افغانستان 142 تن مواد غذایی ارسال کرد.  

وسایط حامل این کمک ها که از سوی هلال احمر ترکیه فرستاده شده با عبور از سرحد تورخم وارد افغانستان شدند.   

قرار است کمک‌های ارسالی میان مردم کابل، دایکندی، لغمان و نورستان توزیع گردند.

انتظار می‌رود از این کمک غذایی بیش از 30 هزار نفر استفاده کنند.

باید گفت هلال احمر ترکیه روز 2 اکتبر نیز به افغانستان 33 تن مواد غذایی ارسال کرده بود.اخبار مربوطه